GORNJA TREPČA – Restoran sa sobama Zdravljak

Gornja Trepča ZdravljakRestoran sa sobama Zdravljak** se nalazi u centru banje Gornja Trepča, u neposrednoj blizini izvora lekovite vode i Prirodnog lečilišta.

Zdravljak** raspolaže sa 4 bungalova, 16 dvokrevetnih soba, sa ukupnim kapacitetom 32 ležaja. Svaka soba ima telefon, terasu, kupatilo sa termomineralnom vodom, pa se gostima pruža mogućnost pasivnog kupanja u kadama sa banjskom vodom.

Zbog svojih specifičnih fizičkih i hemijskih karakteristika mineralne vode, koje su ispitane na teritoriji Gornje Trepče, mogu se koristiti i kao dopunsko sredstvo lečenja u sklopu medicinske rehabilitacije, a prema orijentalnim indikacijama, koje se daju za svaku vodu pojedinačno.

Indikacije za lečenje: multipleskleroza, reumatske bolesti, neuropsihijatrijske bolesti, bolesti gastrointenstinalnog trakta, oboljenja perifernih krvnih sudova. Izvori vode su dosta jaki i po sastavu vrlo slični. Temperatura vode je 29,8 ̊C.

U okviru ponude je i restoran sala sa 120 mesta, letnja bašta restorana sa inpozantnim prirodnim uređenjem. Restoranska ponuda prepoznatljiva je po specijalitetima nacionalne kuhinje.

Gostima nudimo uslugu smeštaja na bazi polupansiona ili punog pansiona.

Od strane Ministarstva trgovine, telekomunikacija i turizma, nalazimo se na listi ugostiteljskih objekata koji primaju vaučere za odmor.

Sadržaj

 

 • Tip objekta – Kategorisane sobe
 • Ležajeva – 32
 • Dvokrevetnih – 16
 • Tuš, WC u sobi – Kupatila sa kadama
 • TV u sobi – da
 • Internet – da
 • Restoran – da
 • Mogućnost ishrane – da
 • Parking – da
 • Bankomat u blizini – da
 • Organizovani izleti – dogovor
 • Vaučeri – da

Cenovnik

Cenovnik smeštaja za domaće i strane goste

dvokrevetna kao jednokrevetna soba, 2/1:
polupansion: 3.230,00 din
pansion: 3.580,00 din

Uključeno u cenu:
doručak: 200,00 din
ručak: 350,00 din (za pansion)
večera: 350,00 din
boravišna taksa: 65,00 din
osiguranje: 15,00 din
smeštaj: 2.600,00 din

dvokrevetna soba, 2/2:
polupansion: 1.930,00 din
pansion: 2.280,00 din

Uključeno u cenu:
doručak: 200,00 din
ručak: 350,00 din (za pansion)
večera: 350,00 din
boravišna taksa: 65,00 din
osiguranje: 15,00 din
smeštaj: 1.300,00 din

– Cene su izražene u dinarima sa uraĉunatim PDV-om
– Za boravak preko 20 dana odobrava se dodatni poust od 20% na smeštaj
– Kupanje banjskom vodom obezbeđeno u svim smeštajnim jedinicama
– U cenu nije uraĉunato: pasivno kupanje, banjski list, dodatni medicinski tretmani
– Cena korišćenja fixnog telefona u sobi je 4 rsd po 1 impulsu
– Odloženo plaćanje: ĉekovima građana na 6 meseĉnih rata, putem administrativne zabrane do 12 meseci, potrošaĉkim kreditom kod poslovne banke

– SMEŠTAJ DECE DO 3 GODINE GRATIS AKO KORISTE LEŽAJ SA PRATIOCEM
– ZA DECU OD 3-8 GODINA 50% OD CENE PANSIONA, AKO DECA KORISTE LEŽAJ SA PRATIOCEM
– ZA DECU OD 3-8 GODINA 70% OD CENE PANSIONA, AKO KORISTE SAMOSTALNI LEŽAJ

Shodno odluci o boravišnoj taksi br. 06-87/2008-5-02 od 13.11.2008 godine (“Sl. List Ĉaĉka br. 9/2008)boravišnu taksu ne plaćaju: 1. deca do 7 godina starosti, 2.lica upućena na banjsko i klimatsko leĉenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne lekarske komisije, 3. lica koja organizorano borave u turistiĉkom objektu radi izvoĊenja istraživaĉkih, ekoloških i sliĉnih akcija, osim sportista koji se nalaze na pripremama i takmiĉenjima,4.strani državljani koji su po meĊunarodnim konvencijama i sporazumima osloboĊeni obaveze plaćanja takse, 5. lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti.
U raĉunu se posebno iskazuje oslobađanje od plaćanja boravišne takse. U sluĉaju znaĉajnijih promena na tržištu i promena cena elemenata kalkulacije zadržavamo pravo korekcije cena neuplaćenog dela

Kliknite na dugme KONTAKT ukoliko želite da vidite kontakt podatke ili formular za direktnu rezervaciju ovog smeštajnog objekta.

Vaučeri za odmor u SrbijiMOJA SRBIJA – Za uputstvo o vaučerima: ko može dobiti vaučer za odmor u Srbiji, šta je potrebno za dobijanje vaučera, kako dobiti vaučer, kuda sa vaučerom – kliknite na OVAJ LINK www.MojaSrbija.rs

Mapa/Navigacija

Za navigaciju do željenog odredišta kliknite na „Još opcija“

GORNJA TREPČA – Restoran sa sobama Zdravljak – za smeštaj u ovim objektima možete koristiti vaučere za odmor u Srbiji